REGULAMIN
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest wpłata zaliczki 30% wartości brutto po podpisaniu umowy. Termin realizacji płatności za usługę, 14 dni po wykonaniu usługi.

2. Teren na którym mają zostać rozstawione urządzenia dmuchane, powinien być w miarę równy, trawiasty, oczyszczony z ostrych przedmiotów.

3. Teren nie może znajdować się pod liniami wysokiego napięcia.

4. Organizator imprezy zobowiązany jest do zapewnienia wymaganej w zależności od ilości urządzeń mocy energii elektrycznej.

5. W przypadku zamówienia tylko jednego urządzenia rekreacyjnego, organizator zapewnia pomoc jednej osoby do rozłożenia i złożenia urządzenia.

6. Wszystkie atrakcje dla dzieci, wynajmowane są na okres do 6 godz.

7. Urządzenia są w pełni gotowe do używania, na 30 min przed rozpoczęciem imprezy

8. Koszt transportu uzależniony jest od ilości zamawianych urządzeń, dokładna informacja znajduje się w zakładce TRANSPORT.

9. Liczba dzieci bawiących się w jednej chwili na urządzeniu, jest zawsze dostosowana do instrukcji producenta urządzeń.